Service

Betrouwbare data

Digital analytics

Digital analytics foto icon
Met onze digital analytics diensten kunnen we ervoor zorgen dat de data van uw website solide en correct zijn. En dat u over de juiste data beschikt voordat u belangrijke zakelijke beslissingen neemt. We hebben jarenlange ervaring met Google Analytics en andere tools. We hanteren een grondige, methodische en ‘best practice’ aanpak voor het configureren van uw Google Analytics account.

Lees meer over “Best Practices”. 
 

Onze digital analytics methodiek

Hoe we ervoor zorgen dat u de juiste data heeft voordat u belangrijke zakelijke beslissingen neemt.

Stap 1:

Configuratie en implementatie

Heeft u al Google Analytics op uw website geconfigureerd maar vertrouwt u de data niet? Of wilt u helemaal vanaf het begin beginnen? Wij zijn er om u te helpen. We integreren ook uw GA-account met alle andere relevante data bronnen en trackingtechnologieën.

Stap 2:

Auditing & Kwaliteitsborging

We zullen uw account controleren om erachter te komen of uw platform u echt betrouwbare data kan geven voor het vormen van insight. Als dit niet het geval is, stellen we een paar aanpassingen en wijzigingen voor.

Stap 3:

Goals & KPI Tracking

We werken met u samen om uw bedrijfsdoelstellingen te kunnen begrijpen. Dit is belangrijk om geschikte KPI’s te kunnen vinden en hiermee het geboekte succes te kunnen volgen en te meten.

Stap 4:

Conversion Rate Optimisatie

Door data te verzamelen, tests uit te voeren en wijzigingen voor te stellen, verzamelen we data om met verbeterpunten voor uw website te komen zodat we conversies kunnen optimaliseren. Dit betekent dat we u helpen meer inkomsten te genereren door meer van uw websitebezoekers tot klant te maken.

Stap 5:

Meting en attributie

U moet precies kunnen begrijpen hoe uw marketingkanalen samenwerken en hoe elk van deze bijdraagt aan conversie. We analyseren verschillende attributiemodellen om u de relaties tussen de verschillende marketingkanalen te helpen begrijpen. Zo kunt u uw budget effectiever besteden.

Stap 6:

U op de hoogte houden en benchmarken

Samen met u gaan we KPI-gerichte rapporten maken die van pas komen voor het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen. Ze geven een duidelijk beeld van de mate waarin uw digitale activiteiten bijdragen aan het succes van uw bedrijf en wat u nog moet doen om uw succes te vergroten.

Stap 7:

Training en consultancy

Het is belangrijk dat u en uw team altijd op de hoogte zijn en blijven van de veranderingen en innovaties. Daarom bieden we op maat gemaakte trainingen en workshops om uw team te trainen op basis van hun huidige ervaring en het kennisniveau dat ze willen bereiken. Bel ons gerust voor meer informatie.

Links, moreel & Multicultureel.

Waarom we anders zijn

Wij vinden dat wij anders zijn dan andere online marketing en digitale PR-bureaus, wij informeren u van tevoren over wanneer u zaken met ons kunt doen en wanneer niet.

Resultaatgericht

Onze data analytics diensten zijn op KPI's en uw doelstellingen afgestemd.

Niet Uitbesteden

Alle onze digital analytics diensten worden door onze eigen betrouwbare experts uitgevoerd. We besteden nooit diensten uit.

Geen Valse Beloften

Het is altijd leuk om nieuwe klanten te mogen helpen. Maar doen u geen beloften die we niet waar kunnen maken.

Hoog Opgeleid

Onze digital analytics specialisten zijn universitair opgeleid. U heeft dus niet te maken met “drop outs” die een beetje goed met computers zijn .

Vragen

Meest Gestelde vragen over digital analytics

Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag? Bezoek de FAQ pagina of bel ons gewoon. 

Data analytics wordt gebruikt om ruwe data te analyseren zodat bedrijven weloverwogen beslissingen kunnen nemen over strategieën en prestaties. Er worden verschillende tools en processen gebruikt, waarvan vele geautomatiseerd zijn door middel van algoritmes. Deze algoritmen kunnen snel specifieke trends en metrieken in mass-data blootleggen die anders verloren kunnen gaan.

De beste data-analytics tools bieden een scala aan statistische procedures. Dit stelt teams en bedrijfsleiders in staat terug te kijken en eerdere informatie te evalueren en in de toekomst te kijken voor scenario-planning met voorspellende modellering.

Data-analyse is het proces waarbij informatie wordt opgeschoond, getransformeerd en gemodelleerd, zodat deze kan worden gebruikt om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen. Deze processen halen nuttige informatie uit grote hoeveelheden gegevens die anders verloren zouden gaan. Teams en bedrijfsleiders zullen dit proces vaak uitvoeren bij het evalueren van eerdere bedrijfsprestaties, maar ook gebruiken om vooruit te kijken bij het plannen van scenario's of het uitstippelen van strategieën.

Datamining is het proces van het doorspitten van grote hoeveelheden data, waardoor bedrijven patronen kunnen ontdekken en toekomstige trends kunnen voorspellen. Datamining, ook bekend als " knowledge discovery in databases", wordt gewoonlijk toegepast in drie disciplines:

-Statistiek

-Kunstmatige intelligentie

-Machine-learning algoritmen

Dankzij de vooruitgang op het gebied van computersnelheden kunnen bedrijven dit proces automatiseren, zodat ze kunnen stoppen met handmatige en tijdrovende praktijken. Bedrijven zoals banken, detailhandelaren, verzekeraars en fabrikanten gebruiken allemaal datamining om patronen te ontdekken op het gebied van prijsstelling, economische prognoses, concurrentie en sociale media. Zo kunnen zij ontdekken hoe deze hun bedrijfsmodellen, activiteiten en klantenrelaties beïnvloeden.

Business intelligence is een term die verwijst naar de analytics, tools en processen die worden gebruikt om prestaties te optimaliseren en weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen. Business intelligence is een parapluterm en het omvat:

 • Datavisualisatie
 • Rapportage
 • Datamining
 • Performance
 • Metrieken
 • Data preparatie
 • Statistische analyse
 • Descriptive analytics

 

Business intelligence helpt bedrijven inzicht te krijgen in mass data om deze vervolgens in te voeren in een intelligent bedrijfsmodel. Dankzij deze strategische aanpak kunnen teams en bedrijfsleiders nuttige informatie identificeren die anders verloren zou gaan in de massa-data.

Bij exploratieve data-analyse of EDA zet een onderzoeker de eerste stappen in de data-analyse voordat er statistische technieken zijn toegepast. EDA wordt niet beschouwd als een strikt proces, maar als een "filosofie", waarbij onderzoekers een "gevoel" krijgen voor de data en vaak hun eigen oordeel moeten gebruiken om te ontdekken wat de belangrijkste elementen zijn.

Enkele voorbeelden van EDA zijn:

 • Controleren op fouten of ontbrekende gegevens
 • Verwerven van inzicht in de structuur van de data
 • Het ontdekken van een parcimonieus model dat met een minimum aantal variabelen de gegevens detailleert en voorspelt
 • Aannames controleren
 • Een lijst van anomalieën opstellen
 • Parameterschattingen vinden
 • De belangrijkste variabelen identificeren
 • Rangschikken van een lijst van relevante factoren

Wat is confirmatory data-analyse (CDA)?

Confirmatory data analysis of CDA, is het proces waarbij het bewijs uit de gegevens wordt geëvalueerd en de aannamen in twijfel worden getrokken.

CDA omvat processen zoals het testen van hypothesen, prognoses, variantieanalyse en regressieanalyse. Dit zal bedrijven in staat stellen hun bevindingen te testen om de kwaliteit te kunnen waarborgen en de risico's te beperken.

Bij voorspellende analyses evalueert een bedrijf historische gegevens en prestaties uit het verleden met behulp van statistische algoritmen en andere technieken. Op die manier kan het bedrijf toekomstige resultaten voorspellen. Bedrijven gebruiken predictive analytics om moeilijke problemen op te lossen en nieuwe kansen te ontdekken. Enkele voorbeelden zijn:

 • Anticiperen of uw klant zal vertrekken
 • Financiële prognoses
 • Marketingcampagnes optimaliseren
 • Risico zekerheid
 • Bedrijfsvoering verbeteren

 

Als het risico van tevoren is voorspeld, kunnen bedrijven met behulp van voorspellende analyses een reactie voorbereiden en de uitkomst beïnvloeden.

Heeft u hulp nodig bij het

Neem dan contact met ons op.